Nominera till Hållbarhetspriset

Hållbarhetspriset syftar till att uppmuntra och stödja nyskapande och kreativa insatser som bidrar till miljömässig, social eller ekonomisk hållbarhet och som kan tjäna som goda exempel nu och i framtiden.

Det kan vara insatser för att öka engagemanget för ett hållbart samhälle, främja god livskvalitet och barns rättigheter eller skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Mottagare av priset kan vara enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som bor eller verkar i Ystads kommun.

Prissumman uppgår till 10 000 kr.

Nominera senast den 20 september antingen via ystad.se/hallbarhetspris, kommunen@ystad.se eller
till Ystads kommun, kansliet, 271 80 Ystad.

Läs mer om Hållbarhetspriset här.

Publicerad 2020-06-27