Fältgruppens nyhetsbrev

Polisen signalerar om en ökad förekomst av droger i vårt närområde. Denna trend verkar hålla i sig då polisen fått allt fler rapporter och tips om droganvändning. Följande nyhetsbrev har gått ut till alla föräldrar i kommunen.

Ungdomar

I vårt förra nyhetsbrev i början av året skrev vi om att signalerna från polisen och grannkommunerna pekade på en ökad förekomst av droger i vårt närområde. Denna trend verkar hålla i sig då polisen fått allt fler rapporter och tips om att en del ungdomarna håller på med droger.

I början av mars var det ett informationsmöte riktat till föräldrarna till elever från våra högstadieskolor i Ystads kommun. Där fick de 300 föräldrarna en lägesrapport samt svar på de frågor som en del oroliga föräldrar ställde. Även Ystads Allehanda har haft en del artiklar under våren som tagit upp denna aktuella fråga.

Fältgruppen har under våren tillsammans med områdespoliserna varit ute i 15 klasser på Ystads Gymnasium och visat det nya filmmaterial som projektet Småkommuner mot droger producerade nyligen. Här diskuterades flitigt de olika drogsituationerna som ungdomar kan hamna i och framförallt vad man som kompis kan göra om någon i ens närhet börjar med droger. Även de rättsliga och personliga konsekvenserna togs upp.   

Flertalet i klasserna känner till var eller till vem man går till om man vill ha tag på droger.

Vi har också varit ute i kommunens åk 8 klasser och arbetat med värderingsövningar, pratat om konsekvenser samt om hur man kan undgå grupptryck. Dessa besök har varit i samband med skolornas ANDT - (Alkohol, narkotika, doping och tobak) undervisning.


Det allra viktigaste i det förebyggande arbetet är samspelet mellan föräldrar och barn. Det är viktigt att som förälder vara delaktig i barnens liv och att inte släppa taget för tidigt. Det finns många ungdomar som behöver hjälp och stöd att ta beslut i situationer om grupptryck, fester, resor med mera som man idag möter där även alkohol och droger finns. Ibland behöver man som förälder säga nej, samt berätta att det är helt ok att säga nej, även när alla andra säger ja.
Att göra det är ett bra sätt att hjälpa ditt barn att ta rätt beslut och göra bra val.
 

Sedan februari är vi två fältsekreterare i Ystad, ny medarbetare är Lina Persson som tillsammans med Rickard Magnusson arbetar i Fältgruppen.   

Vi kommer att fortsätta jobba intensivt med olika förebyggande insatser, riktade mot ungdomar. Vilket innefattar att föreläsa, göra skolbesök, hålla i föräldrautbildningen Absolut förälder samt att samarbeta med polisen, Ungdomens hus, rektorer och personal. Uppsökande arbete är också en stor del då vi jobbar och finns i miljöer där ungdomarna vistas.

Varken bjud eller köp ut alkohol till era tonåringar! Ha koll på vem de är med, vad de gör, när och hur de kommer hem.


Sommaren
är snart här och många härliga dagar med ledighet väntar för era ungdomar. Men sommarlovet kan också innebära risker för dem och utgöra en utmaning för er som föräldrar. Ledigheten medför kanske större frihet, sena kvällar, nya kompisar och nya lockelser. Det är konstaterat att många ungdomar debuterar med alkohol men även andra droger under sommaren.

DU som förälder får vara beredd på att ta nya diskussioner om det som tidigare varit självklart och överenskommet. Hjälp din tonåring att ha argument och stärka sig själv att inte falla för grupptrycket. Det är viktigt att vara tydlig med vad som gäller. För tonåringarna bryr sig visst om vad deras föräldrar säger- trots att det inte alltid verkar så.

Vi finns även på Facebook, kika gärna in och gilla oss! Fältgruppen Ystad.

Fältgruppen i Ystad, Social Omsorg
Rickard Magnusson
0411-577 055, 0708-72 85 01
Lina Persson
0411-577 588, 0709-47 75 88

 

 
 


 

Publicerad 2017-06-20