sidbild.JPG

Fältgruppens Nyhetsbrev

Vid ett samverkansmöte strax innan jullovet konstaterades en gemensam oro för unga i Ystad. Socialtjänsten, polisen, skolorna och Ungdomens Hus har gemensamt identifierat oroväckande normbrytande beteenden bland unga i Ystad. Fältgruppen fick uppdraget att formulera korta infotexter att publicera på våra sociala medier. I detta nyhetsbrev ges samma information om iakttagelserna.

• Kläder och attribut

Unga klär sig och identifierar sig i keps/mössa, hoodie med huvan uppe, olika masker (skidmask/balaklava) eller liknande som ett sätt att skyla/gömma sig. De har ”becknarväska”, dyra märkeskläder/skor/skärp som visar på status och de ”lånar kläder av andra”. Som förälder behöver du vara uppmärksam på om din ungdom har kläder som inte är sina egna. Becknarväska kallas den för på grund av att många använder dessa väskor för att “beckna” olika saker. Ordet ”beckna” används i syfte på att sälja något. Becknarväskan används ofta bland unga killar i 12–20-årsåldern. Klädstilen och väskan i sig behöver inte vara bekymmersam men i kombination med normbrytande beteende är det oroväckande.

• Oroväckande beteende - ”Gangsterbeteende”

Telefon och knivDet uppfattas att det finns olika gäng med intern hierarki och ledartyper. Äldre rekryterar yngre för att utföra tjänster och ”springa ärende”. Det förekommer försäljning och användning av droger. Kännedom finns också att ungdomar förnedrar varandra, filmar förnedringen och lägger ut på sociala medier. Det förekommer även att man har hållhakar på varandra och med tvång får andra att göra saker mot sin vilja. En del unga bär knivar för att det är coolt, för att hota och skrämmas och för att visa sin status. Men även i självförsvar för att man vet att andra bär kniv och vill kunna försvara sig vid ett eventuellt bråk, vilket kan få allvarliga konsekvenser för de som utsätts.

• Språkbruk och attityder

Bland aktörer som på olika sätt möter ungdomar uppfattas ett oacceptabelt och kränkande språkbruk. Språket blir allt grövre även lågt ner i åldrarna. Det är en tuff attityd och jargong som används. Man säger och kallar varandra för skällsord och könsord som bög, hora, horunge, fitta, "knulla din mamma" mm. Man är respektlös mot andra och mot vuxenvärlden. Unga upplevs också ha svårt att tolerera att få tillsägelser, utan svarar spydigt och otrevligt tillbaka och ibland även med hot när vuxenvärlden reagerar på språkbruket.

Språket och attityderna som används kan uppfattas vara kopplat till musik, TV-serier och filmer där "gangsterkultur" skildras och glorifieras. Exempel på ord kan vara; “bror”, “bre”, “beckna”, “baxa”, “para”, “gitta” etc. Det förekommer mobbing, kränkningar, trakasserier och näthat på olika arenor såsom skola, fritid och sociala medier. Ibland kan sättet man uttrycker sig på också vara en kriminell handling, t ex olaga hot och sexuellt ofredande. Som förälder har man ett ansvar även på sociala medier - vad barn och unga gör, skriver och lägger ut.

smiley finger wtf

• Utemiljöer och ostrukturerade aktiviteter

Var är era barn och vad gör de? Ostrukturerade aktiviteter som driv på stan och häng på olika platser tenderar att bli stökigt för det planlösa drivandet är sällan något bra. Det förekommer gängbildningar i väldigt varierande åldrar, grupptryck vilket medför skadegörelse, klotter, snatteri och misshandel. Någon i gänget kommer på en tanke och det är lätt för andra att bara hänga på, det är oftast ingen som vill/vågar säga till och stoppar den eventuellt dåliga tanken. Det kan göras dåliga val vilket medför konsekvenser.

Platser som unga hänger på är tex gågatan-ÖPtorget- stråket förbi biblioteket- Åvalla -Källan- Max. Men även på undanskymda platser såsom Åhléns “taket”, Ziska parkeringshus, skolgårdar och lekplatser. Håll koll på och fråga era barn vart de ska, vad de gör där och vem de umgås med och att de inte får svara att de bara ska “ut”. Ha kontakt och en bra dialog med era barn! Kanske kan ni också ha kontakt med kompisars föräldrar för att tillsammans ta ansvar för barnen?

sprayburkar skuggor

• Regler och tider

Vad har ni för regler hemma? Hur pratar ni om uppförande och attityder med era barn? Hur mycket skärmtid är ok och hur sent får de spela på kvällarna? Vad gör era barn på sociala medier? Vad har era barn för tider på vardagar/helg? Barn och unga behöver sömn och bra kostvanor, regler och tider anpassade efter deras ålder, detta gäller även vilka tv/datorspel dRulese får spela och vilka filmer de tittar på. Tyvärr finns det alldeles för många barn som inte har det.

Gör överenskommelser tillsammans och prata om vilka konsekvenser som är passande om det inte följs. Det viktigaste är att det är ni föräldrar som bestämmer! Nätverka med andra föräldrar om tex regler och tider, det kan vara bra och viktigt att hjälpas åt. Som förälder är det viktigt att det finns en tydlighet i vad ni förväntar er av era barn. Då är det lättare för barnen att göra som ni bestämt.

 

Är du orolig? Det finns råd och stöd som du kan få.

Om du som förälder eller annan vuxen i ungas närhet är orolig finns det tips, råd och stöd att få:

 • Var tydlig, vaksam, nyfiken, engagerad, intresserad och stöttande

 • Sätt  regler som är lämpliga för åldern

 • Hjälp ditt barn att säga nej även när andra säger ja

 • Prata med och ta hjälp av andra föräldrar

 • Ta reda på var ditt barn är, vad de gör och med vem - även på nätet.

 • Tänk på hur du själv – och andra – uttrycker dig på sociala medier eller i samtal med och om andra.

 • Tänk på hur du är som förebild, vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn.

 • Be om hjälp om du inte själv når fram:
  Elevhälsan på skolan,
  Norregatans familjeverksamhet 0411–578019 erbjuder råd och stödsamtal,
  Maria Skåne 0411–577455 erbjuder råd, stöd och behandling för unga upp till 25 år som har frågor om eller problem med alkohol och andra droger. Även anhöriga kan höra av sig.

 

Vi finns på Facebook och Instagram, Fältgruppen Ystad. Gilla, dela och följ oss!

Facebook: facebook.com/faltgruppenystad

Instagram: instagram.com/faltgruppenystad

 

 

 

 

Publicerad 2023-02-09, Uppdaterad 2023-02-28

Nyhetsbrevet som PDF