Distansarbete i andra kommunlokaler

Kommunanställda i Ystad, Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo, Malmö och Lund kan nu distansarbeta i varandras lokaler.


Ystad ansluter sig till Öppna kommunhus, ett samarbete mellan 6 skånska kommuner där man upplåter arbetslokaler till varandra.

-Det finns många fördelar med att upplåta lokaler för andra kommuner. Vi underlättar för medarbetare som pendlar mellan våra kommuner och det är samtidigt bättre för miljön med mindre resande. Dessutom blir vi attraktivare som arbetsgivare genom en större flexibilitet, säger Randi Graungaard, kommundirektör i Ystads kommun.

En annan förhoppning med samarbetet är ett ökat nätverkande mellan kommunerna när medarbetare får möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper sinsemellan.

Ystads kommun har idag inarbetade rutiner för distansarbete och hoppas att anställda vill nyttja möjligheten med det nya samarbetet.

Publicerad 2022-09-21