Passersystem införs på Sysavs återvinningsanläggning

Just nu pågår ett arbete på Sysavs återvinningscentraler med att installera ett passersystem. Systemet som införs i december ska förbättra arbetsmiljön och ge en bättre statistik för besöken på återvinningscentralerna i regionen.

Vy över återvinningscentralen i Hedeskoga

Sysav vill förbättra arbetsmiljön för sina medarbetare och i detta syfte införs ett passersystem på återvinningscentralerna. Passersystemet ska öka tryggheten och göra det enklare att följa upp olika händelser på återvinningscentralerna. Sysav kommer dessutom att samla in statistik som bland annat visar flödet på återvinningscentralerna samt fördelning av besök över kommungränserna. Det ska också bli enklare för företag att betala.

När införs passersystemet?

Det införs på alla Sysavs återvinningscentraler i december 2019.

Hur kommer det att fungera?

När du kör fram till bommen för du in ditt kort i en automat.

Privatpersoner använder körkort.

Företag använder kundkort.

Kundkort kommer att kunna beställas i förväg. Detta gäller även privatpersoner som saknar svenskt körkort.

Läs mer om återvinningscentralerna och det nya passersystemet på sysav.se.

Publicerad 2019-10-31