Kompetenskompassen_liggande.jpg

Personal inom hotell- och restaurangbranschen mest efterfrågat i kommunen

Resultatet från Kompetenskompassen, kommunens undersökning vilka kompetens- och anställningsbehov som finns är nu klart. Trenden fortsätter; personal inom hotell- och restaurangbranschen är de mest efterfrågade yrkena i kommunen.


Undersökningen är en del i kommunens arbete för att skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning i Ystads kommun. Över 100 lokala företagare inom olika branscher svarade på årets enkät.

Är man ung och ska välja gymnasieprogram, så är till exempel Restaurang- och livsmedelsprogrammet eller Hotell- och turismprogrammet bra program att välja för att ha mycket god chans till jobb i Ystad. Idag finns ett stort glapp mellan andel sökande till dessa program mot efterfrågan hos de lokala arbetsgivarna. Samma trend förutspås även på 5-10 års sikt tätt följt av yrken inom hälsa och sjukvård.

Resultatet kommer nu att ligga till grund för olika aktiviteter och insatser som kommunen kommer att fokusera på under 2023 för att på bästa sätt bistå i matchningen av behov med efterfrågan.

-Vi ser fram emot att tillsammans arbeta för en hållbar kompetensförsörjning i Ystad säger Jenny Norberg Randowo, näringslivsutvecklare och initiativtagare till Kompetenskompassen i Ystad.

Vill du få en presentation av resultatet?

Vill du få en presentation av Kompetenskompassens resultat, kontakta Jenny Norberg Randowo på Marknad och Näringslivsavdelningen. Då finns även möjlighet att diskutera fram konkreta aktiviteter kopplat till resultatet.

Bakgrund till Kompetenskompassen

Ett av företagens största hinder för tillväxt är kompetensförsörjning. Kompetenskompassen är en arbetsmodell som underlättar arbetet för en hållbar kompetensförsörjning i Ystad. Med hjälp av modellen få man en tydlig överblick kring behovet hos det lokala näringslivet, men även en strategi för konkreta aktiviteter.

Efter kompetenskompassens behovsinventering förra året har vi utifrån resultatet växlat upp vårt arbete med åtgärder och verktyg direkt kopplat till det identifierade behovet.

Målgrupper för Kompetenskompassen är bland annat politiken, arbetsgivare, kommunala verksamheter, så som skolor och arbetsmarknadsenhet. Men även Arbetsförmedlingens aktörer. Kompetenskompassen riktar sig till alla branscher.

Ta del av hela resultatet samt läs mer om Kompetenskompassen och kommunens arbete.

 

Publicerad 2023-01-25