Plan för cykelväg Hammar-Skillinge ställs ut i höst

Trafikverket närmar sig ett färdigt förslag på planen för gång – och cykelvägen. Som en sista möjlighet att lämna synpunkter kommer planen att göras tillgänglig för granskning hösten 2019. 

Just nu arbetar Trafikverket med inkomna synpunkter som mottogs under samrådshandlingsskedet.  De arbetar även med en miljökonsekvensbeskrivning. När länsstyrelsen har godkänt denna kommer den att ställas ut för granskning tillsammans med vägplanen under hösten 2019. Granskningen flyttas fram från våren till hösten för att Trafikverkets konsult behöver arbeta med Trafikverkets synpunkter på framtagna handlingar. 

Träffa Trafikverket i Ystad och Simrishamn i höst 

Granskningen kommer troligtvis att ske mellan september och november 2019. Under granskningsperioden kommer det även att anordnas träffar i både Ystad och Simrishamn, för att kunna svara på och tyda granskningshandlingen för de som önskar. Information om granskningen och träffarna kommer längre fram. 

Preliminär tidplan för projektet

Hösten 2019: Vägplanen ställs ut för granskning. 

Vintern 2019 - Våren 2020: Fastställelse av vägplan. 

2021-2022: Byggnation av den nya gång – och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge.

Läs mer på Trafikverkets hemsida.

 

Publicerad 2019-06-24