Restaurering av groddammen på Marietorps naturskola

Under perioden 1 november till 31 mars restaureras groddammen på Marietorps naturskola. Syftet med restaureringen är att bevara biologisk mångfald och viktiga rekreations- och naturvärden.

 

Måndagen den 14 november påbörjas en restaurering av groddammen på Marietorps naturskola. Skolverksamheten kommer att bedrivas som vanligt, och du är välkommen som besökare till Marietorp. Bryggan ut till dammen kommer däremot att vara avstängd eftersom det pågår ett arbete runt bryggan. 

Restaureringen av dammen bidrar till ett bevarande av biologisk mångfald och viktiga rekreations- och naturvärden. Grävningen sker i ett naturreservat, och alla dispenser och tillstånd är beviljade av Länsstyrelsen Skåne samt Ystad – Österlenregionens miljöförbund.

Restaureringen får ske under perioden 1/11 – 31/3 för att inte störa grod- och fågellivet, men kommer troligen att vara klart mycket tidigare. I nuläget finns inget slutdatum för grävningen.

Restaureringen är ett statligt LONA-projekt, där bidrag har getts av Naturvårdsverket för att utföra grävningen.

Vid frågor, kontakta naturskolans personal på marietorpsnaturskola@ystad.se

lona-logo

 

 

 

Tillgänglighetsbryggan på Marietorp

Publicerad 2022-11-11, Uppdaterad 2022-11-13