Skolskjutsförstärkning för elever

Från den 12 december sätter Skånetrafiken in två extraturer för skolelever på linje 571 och 577, för att bättre kunna matcha skolornas öppettider.

Skånetrafiken har tagit till sig av synpunkterna som kommit in kring de nya tidtabellerna och deras matchning med skolornas öppettider.

Från och med den 12 december kommer det därför att gå två extraturer:

  • en mellan Hammenhög och Ystad på linje 571
  • och en mellan Borrby och Ystad på linje 577

Dessa två turer kommer att köras fram till den 17 mars, då Skånetrafiken räknar med att ha en mer långsiktigt fungerande tidtabell på plats.

Tidtabell för skolskjutsförstärkningarna på ystad.se/skolskjuts

Endast för skolelever

Skolskjutsförstärkningarna gäller en buss och en avgång, och endast för skolelever. Dessa extrainsatta turer syns inte i Skånetrafikens ordinarie tidtabell, varken i appen eller i resesök på Skånetrafikens hemsida. 

Bättre matchning med skolstarten på morgonen

Förstärkningarna är en tillfällig lösning på problemet som uppstått i samband med Skånetrafikens nya tidtabell som träder i kraft den 11 december. Tidtabellsförändringarna hade inneburit att elever skulle komma för tidigt eller för sent till skolan. 

Vårdnadshavare och elever har fått informationen via Vklass.

Publicerad 2022-12-07