Svenskt Näringslivs ranking vt 2018.jpg

Starkt företagsklimat i Ystads kommun

Fortsatt starkt företagsklimat i Ystads kommun. Det sammanfattande betyget på Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet i Ystad har förbättrats ytterligare.

Svenskt Näringslivs undersökning visar för Ystads kommuns del visar på en fortsatt ökning från 3,79 till 3,92 på en sexgradig skala. Snittet för Skåne län är 3,45 och för hela landet 3,4.

I Svenskt Näringslivs enkät får företagarna utifrån sina egna preferenser ange hur bra de upplever att företagsklimatet i kommunen är.

– Vid en första snabb genomgång av resultatet ser vi en positiv trend där attityden, servicen och informationen gentemot företagen förbättras, vilket vi ser som ett kvitto på att vår samverkan med näringslivet fungerar allt bättre. Vi är glada över vårt öppna företagsklimat och nära dialog säger Angelica Erlandsson, näringslivssamordnare på Marknads- och näringslivsavdelningen i Ystads kommun.

Den 2 oktober släpps den sammanfattande rankingen för Svenskt Näringsliv. Först då kan man se hur Ystads kommun placerar sig i förhållande till övriga Sverige. Då innehåller rankingen även ett antal objektiva faktorer. 2017 placerade sig Ystad på plats 25 i Svenskt Näringslivs ranking.

Läs mer om företagsklimatet på Svenskt Näringslivs webbplats.

Publicerad 2018-05-16