Passersystem_avc.jpg

SYSAV inför begränsat antal gratisbesök för privatpersoner på återvinningsstationerna

Den 3 mars inför SYSAV ett maxantal gratisbesök på återvinningsstationerna för privatpersoner och år. Detta görs för att begränsa möjligheten för företag att köra in som privatpersoner och därmed undgå betalning.


För att få ett bättre anpassat system har SYSAV valt att sätt maxtaket till 26 kostnadsfria besök per privatperson och år. Detta bedöms med god marginal räcka för privatpersoner eftersom en undersökning visar att den genomsnittlige besökaren gör 7,5 besök per år.

Från och med besök nummer 27 kostar kommer ett besök på återvinningscentralen att kosta 325 kr inklusive moms per gång. Alla företag, verksamheter eller föreningar ska fortsätta att betala för varje besök, precis som vanligt.

– Vi vill ha ett mer rättvist system där hushållen inte behöver bära upp företagens kostnader. Det ska också vara rättvist företag emellan, alla företag ska betala. Det har funnits företag som kört in hundratals gånger per år utan att betala, säger Lars Carrick, chef för avdelningen återvinningsanläggningar på SYSAV.

För mer information:

Publicerad 2023-02-27