Ystadsborna får tycka till i SCB:s medborgarundersökning

Över 200 000 invånare har möjlighet att tycka till om sin kommun när SCB:s årliga medborgarundersökning nu drar igång. 1 200 slumpmässigt utvalda Ystadsbor kommer att få undersökningen i brevlådan.

Sammanlagt 161 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen i år, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare år.

Illustration SCB - Är du utvald?- Vi behöver ta reda på vad invånarna tycker för att veta om vi lyckas med vårt uppdrag, det vill säga att ge service, bra bemötande och andra tjänster. Tack vare medborgarundersökningen får vi nu den kunskapen, säger Carolina Palm, kvalitetsstrateg på Ystads kommun.

Syftet är också att bättre kunna mäta och följa upp kommunens mål:

- Vi vill att det ska bli ännu bättre att leva i Ystads kommun och därför måste vi ta reda på om vi rör oss i rätt riktning. Inom andra områden som exempelvis skola och omsorg, finns det många mått att välja bland och vi har saknat motsvarande möjlighet till uppföljning när det gäller medborgarens upplevelse av kommunens service, säger Carolina Palm.


Hur är det att leva i Ystads kommun?

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

I undersökningen handlar det också om hur invånare upplever att kommunen arbetar för att minska diskriminering, förbättra integration och delaktighet.


Fakta SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.


Läs mer om undersökningen på SCB:s hemsida.

Publicerad 2021-10-06