Utdelning av hållbarhetspris till Reko-ring

I samband med Reko-ring Ystads utlämning passade Hållbarhetsutskottet på att dela ut Hållbarhetspriset till initiativtagarna Lina Norrsell och Mats Svensson.

utdelning diplom rekoringOrganisatörerna bakom Reko-ring Ystad får priset för att de har gjort det lättare för Ystadsborna att handla närproducerade livsmedel. Fler Ystadsbor har därmed fått upp ögonen för den mångfald av lokala producenter och närodlade livsmedel som finns i regionen och gjort det möjligt för fler att handla från dessa.

- Vi delar ut priset för att visa vår uppskattning från kommunens sida och för att uppmärksamma Reko-rings insats. Genom att tilldela Reko-ring Ystad 2020 års Hållbarhetspris vill Ystads kommun lyfta vikten av ”härodlat” som en viktig del av hållbar utveckling, säger Gunilla Andersson (M), ordförande i Hållbarhetsutskottet.

- Samarbetet med Ystads kommun har fungerat väldigt bra, inte minst när det gäller att hitta en plats för utdelningen, säger Mats Svensson, initiativtagare.

- Vårt arbete är helt ideellt och vi lägger ner mycket tid så utmärkelsen känns uppmuntrande och kul, säger Lina Norrsell, initiativtagare.

Publicerad 2021-01-14