Vägavstängning Pilgrimsgatan och Korsgången

Ett omfattande gatuarbete kommer att utföras med spillvattenledningar i Pilgrimsgatan och i Korsgången med start i augusti. Sättningar på ledningarna behöver åtgärdas.


Arbetet påbörjas preliminärt den 19 augusti och kommer att pågå fram till mitten av december.

Påverkan

Nedre delen av Pilgrimsgatan kommer att stängas av så att infart från Bellevuevägen inte blir möjlig, trafiken leds i stället om enligt grön markering på kartbilden nedan. Du som bor i området får ett SMS med denna information redan under första veckan i juli.  

Mer information

Vi kommer att gå ut med mer detaljerad information i augusti inför byggstart, dels här på ystad.se och dels via SMS till boende i området.  

Frågor

Kontakta gärna tekniska avdelningens kundservice.
Telefon: 0411-57 77 77 (måndag-fredag kl. 9-12)
E-post: tekniska@ystad.se

Publicerad 2024-06-28