Ystadmodellen sprids till andra kommuner i Skåne

Hållbar Utveckling Skåne tar nu Ystadmodellen, FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer, vidare och sprider den till andra kommuner i Skåne.

Ystadmodellen samverkanHittills har 140 företag i sydöstra Skåne på något sätt medverkat i arbetet, som är ett initiativ utvecklat av Marknads- och näringslivsavdelningen, där en stor del av arrangemangen har genomförts i samverkan med grannkommunerna Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo.

Hållbar Utveckling Skåne har nu för avsikt att under 2021 att arbeta med implementeringen av Ystadmodellen runtom i Skåne.

En av programpunkterna på Skånes utvecklingsdag 2021 inleddes med ett samtal kring Ystadmodellen och men också en film om Polykemis systematiska arbete med att integrera de globala hållbarhetsmålen i sin verksamhet.

Syftet med Ystadmodellen är att skapa konkurrenskraft, nya affärer, hållbar lönsamhet, säkrad kompetensförsörjning och bidrag till generationsmålet genom att arbeta enligt FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030. 

- Vi börjar få oerhört mycket uppmärksamhet för Ystadmodellen runtom i Sverige. Vi är inbjudna att berätta om Ystadmodellen på ett frukostwebbinarium som anordnas av Sustainable Business Hub och Länsstyrelsen Skåne på tisdag den 16 mars där temat är "Använd agenda 2030 för ökad affärsnytta". Att Ystad får medverka i de här sammanhangen säger något om framgångarna med Ystadmodellen, berättar Lotte Nilsson, process- och projektledare för konceptet på Ystads kommun.


Läs mer på www.ystad.se/ystadmodellen

Publicerad 2021-03-16