Tillgänglighet, tidplan och va-arbete

Ombyggnaden kommer att delas upp i etapper:

Etapp 1 Blekegatan- Ågatan                  

Etapp 2 Ågatan – norr Industrigatan   

Etapp 3 norra Industrigatan- Bruksgatan  

Etapp 4 Bruksgatan – Vassgatan  

Etapp 5 Regementsgatan – Munkgatan kan byggas under hela perioden        

Slitlagret /asfalt/ läggs under första delen 2022.

Arbete med vatten och avlopp och själva gatan kommer att pågår etappvis och då kommer vägbanan att vara avstängd. Gångbanorna kommer att vara öppna på båda sidor och entréer kommer att bli tillgängliga under hela byggtiden.

Parkering

Surbrunnsvägen är en reglerad som huvudled, där ingen parkering är tillåten, gatan kommer även efter ombyggnaden att vara reglerad som huvudled.

Vibrationer och besiktningar

Under arbetet kommer djupa schakt att grävas för omläggningen av spill- och dagvatten. När man lägger tillbaks alla jordmassor och packar marken för att kunna lägga asfalt och plattor kommer vibrationer att uppstå. Därför kommer besiktningar av omkringliggande hus att göras före byggstarten. Under byggnationen kommer boende utmed gatan att uppleva vibrationer från arbetet. Arbetet får pågå mellan kl. 7 och 18 på vardagar.

Va-arbeten

Ombyggnaden av Surbrunnsvägen innebär även att befintligt va-kombisystem kommer att ersättas med nya separerade dag-/spillvattenledningar.

 

Publicerad 2019-12-09, Uppdaterad 2020-10-06

Avstängda hållplatser Surbrunnsvägen

Bild på en grön elbuss

Följande busslinjer påverkas och får nya linjedragningar:

  • Regionbuss 190, 301, 307, 337
  • Skåne Express 4
  • Stadsbuss 2 

Se karta för ny linjedragning samt nya hållplatser.