EU i Sydöstra Skåne

Europa Direkt och Leader - kontaktuppgifter

Europa Direkt Sydöstra Skåne

Europa Direkt är EU-kommissionens lokala mötesplats för information om EU, dess organisation, prioriteringar, politik och finansieringsmöjligheter.

Europa Direkt svarar på frågor om EU, guidar dig rätt bland EU-programmen, EU:s regelverk samt arrangerar aktiviteter och evenemang.

Europa Direkt Sydskåne drivs i samverkan mellan Ystad, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamns, och Skurups kommun och arbetar med att:

  • Svara på allmänhetens frågor om EU
  • Informera om EU: s politik och stödmöjligheter
  • Främja den lokala debatten om EU och Europa
  • Anordna seminarier, debatter, föreläsningar, utbildningar och kulturarrangemang med en EU-twist.

Idag finns det ett nätverk på cirka 450 Europa Direkt-kontor i Europa och 16 kontor i Sverige.

EU-handslaget

Den 18 april 2018 ingick de fyra kommunerna i Sydöstra Skånes samarbetskommitté ett EU-handslag med EU-minister Ann Linde. Tjänstemän, politiker och gymnasieklasser var inbjudna till dagen den 18 april för att lyssna till hur kommunerna i SÖSK ska arbeta för ett ökat engagemang och delaktighet i EU-frågor.

Maria Strömvik, universitetslektor på Lunds universitet och som tidigare har arbetat på Utrikesdepartementet med frågor som rörde EU:s utrikes, säkerhets- och försvarspolitik och Lissabonfördraget var moderator. Maria Strömvik utsågs 2014 till särskild utredare för utredningen om hur delaktigheten i EU frågor ser ut i Sverige. Arbetet resulterade i betänkandet "EU på hemmaplan" vilket senare ledde till det arbete som EU-minister Ann Linde bedriver i form av EU-handslag.

Betänkandet visade på en generell bristande kunskap i EU-frågor hos samhällets informationsspridare; journalister, lärare och politiker som känner att de vet för lite om EU för att själva kunna sprida information om EU-frågor. Som ett resultat av betänkandet har Ann Linde initierat EU-handslag med olika aktörer för att öka engagemanget, kunskapen och delaktigheten i EU-frågor.  Ett arbete som har resulterat i 77 olika EU-handslag.

I ett panelsamtal diskuterade Eva Bramsvik-Håkansson (C), kommunstyrelsens vice ordförande, Ystads kommun, Magnus Weberg (M), kommunstyrelsens ordförande, Sjöbo kommun och representant för SÖSK, Leif Sandberg (C), kommunstyrelsens ordförande, Tomelilla kommun och Göran Persson (S), Simrishamns hur de ska genomföra sina åtaganden för att öka engagemanget, kunskapen och delaktigheten i EU-frågor. Du kan hitta åtagandena här.

I andra delen av panelsamtalet anslöt en ungdomspanel bestående av representanter från Ungdomsfullmäktige i Ystad, Ungdomsrådet i Sjöbo och Elevråd i Simrishamn som alla vittnade om att de inte har fått lära sig mycket om EU i skolan och ställde frågor till politikerna om vad de skulle göra för att öka kunskapen om EU och engagemanget för EU bland unga.

Mer om EU-handslaget kan du läsa på Regeringskansliets hemsida.

LEADER Sydöstra Skåne

LEADER Sydöstra Skåne omfattar kommunerna Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla och finansieras av fyra EU-fonder: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Havs- och fiskerifonden, Regionala utvecklingsfonden samt Socialfonden. LEADER arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden och beviljar projektmedel till föreningar, företag, organisationer och myndigheter.

Om du har en idé som kan utveckla Sydöstra Skåne kan du söka stöd från LEADER Sydöstra Skåne för att förverkliga den.

Publicerad 2016-11-29, Uppdaterad 2019-05-28

Kontakt Europa Direkt Sydöstra Skåne

E-post: europadirekt@sjobo.se

Telefon: 0416-272 31

Mobil:  0734 – 24 26 93

Hemsida

Europa Direkt Sydskåne

Sjöbo kommun

Gamla torg

275 30 Sjöbo

 

Kontakt LEADER Sydöstra Skåne

Webbplats:
www.leadersydostraskane.se

 

Kristin Persson

Verksamhetsledare
LEADER Sydöstra Skåne

Tobaksgatan 11
271 41 Ystad

kristin.persson@ystad.se
kristin.persson@
leadersydostraskane.se

0722-441158

 

Julia Falkman

Kommunikatör
LEADER Sydöstra Skåne
Tobaksgatan 11
271 41 Ystad

julia.falkman@
leadersydostraskane.se

0722-441158