EP2019-CMYK-300dpi.jpg

Vill du vara röstmottagare vid EU-val 2019

EU-val/Allmänna val i Sverige

eu parlamentet bryssel

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landsting(region)-

och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

I Ystads kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens vallokaler och förtidsröstningslokaler.

Inför val behöver valnämnden i Ystads kommun rekrytera ett stort antal röstmottagare till vallokalerna. Som röstmottagare medverkar du till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Vi söker dig som har ett hjälpsamt och vänligt sätt samt är mycket noggrann.

Val till Europaparlamentet äger söndagen den 26 maj 2019.

Arbeta som röstmottagare på valdagen

I Ystads kommun finns det 19 valdistrikt med tillhörande vallokal. Vallokalerna ligger oftast i skolor eller samlingslokaler. Under valdagen arbetar sex personer i varje vallokal (varav en är ordförande och en är vice ordförande). Ordförande och vice ordförande är någon som arbetat vid ett antal val tidigare. De leder arbetet under dagen och ordförande tillsammans med vice ordförande lämnar in och redovisar rösterna i Nya Rådhuset på valnatten.

Arbetet för röstmottagarna börjar på söndag morgon, mellan 07:00-07:30 med att ställa i ordning lokalen och förbereda röstningen som börjar kl. 08:00. Ordföranden leder och fördelar arbetet med att dela ut valkuvert, pricka av i röstlängden, kontrollera väljarens identitet, arbeta med inkomna förtidsröster med mera.

Efter stängning klockan 21:00 (Allmänna val kl. 20:00) arbetar alla med att öppna och räkna alla röster. När allt är färdigräknat ska material packas och lokalen ställas iordning, varefter ordförande och vice ordförande lämnar in och redovisar rösterna till valnämnden som väntar i Nya Rådhuset. Övriga röstmottagare kan gå hem. Arbetet kan pågå till efter midnatt.

Intresseanmälan

Alla som senast på valdagen har fyllt 18 år är välkomna att skicka in en intresseanmälan.

Här gör du din intresseanmälan ystad.jobbaival.se

Övrig information om val

På Valmyndighetens hemsida finner du information om val i Sverige.
www.val.se.

Publicerad 2019-04-18