Information om EU-valet 2019

Söndagen den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet.

Rösträtt

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Alla som har rösträtt kommer inför varje val automatisk med i en röstlängd och får ett röstkort hemskickat med posten. Röstlängden är en lista som innehåller alla som har rösträtt.

Rösträtt i EU-valeulogo

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

• 18 år senast på valdagen,
• svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
• är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april.

Röstkort

Alla som har rösträtt får ett röstkort hemskickat till sin folkbokföringsadress under tiden 2-8 maj. Har du tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt.

Om du behöver ett nytt röstkort kan du beställa ett nytt från Valmyndighetens webbplats, val.se. Valupplysningen når du på 020-825 825

Du kan även ringa till valnämndens kansli i Ystads kommun, telefon 0411-57 71 50 eller till Länsstyrelsen telefon 010-224 10 00.

ID-handling

För att rösta behöver du en id-handling. Den som inte har någon id-handling kan låta en annan person intyga väljarens identitet. Den person som intygar måste visa en id-handling.

Förtidsrösta

Om du inte har möjlighet att rösta i vallokalen på valdagen kan du förtidsrösta. Detta kan du göra mellan den 8 maj – 26 maj 2019. På valdagen, 26 maj, lämnar du din röst i vallokalen som finns angiven på ditt röstkort. Du måste ha med dig röstkort och id-handling när du förtidsröstar. I Ystads kommun kan du förtidsrösta på följande ställen:

Glemmingebro medborgarhus:
måndag 13 maj kl. 15:00-19:00
onsdag 15 maj kl. 14:00-17:00
måndag 20 maj kl. 15:00-19:00
onsdag 22 maj kl. 14:00-17:00 

Svarte bibliotek:
tisdag 14 maj kl. 16:00-19:00
torsdag 16 maj kl. 14:00-17:00
tisdag 21 maj kl. 16:00-19:00
torsdag 23 maj kl. 14:00-17:00

Köpingebro bibliotek:
tisdag 14 maj kl. 13:00-17:00
torsdag 16 maj kl. 15:00-19:00
tisdag 21 maj kl. 13:00-17:00
torsdag 23 maj kl. 15:00-19:00

Löderupsgården:
måndag 13 maj kl. 15.00 - 19.00                                                                                          
onsdag 15 maj kl. 12:00-16:00
måndag 20 maj kl. 15:00-19:00
onsdag 22 maj kl. 12:00-16:00

Nya Rådhuset, Österportstorg:
8 maj – 17 maj alla vardagar kl. 09:00-17:00
20 maj – 24 maj alla vardagar kl. 09:00-19:00
Lördagar-söndagar 11-12 maj, 18-19 maj, 25 maj kl. 10:00-14:00
Valdagen 26 maj kl. 08:00-21:00

Rösta med bud

Kan du inte själv ta dig till din vallokal p.g.a. sjukdom, funktionshinder, ålder kan du rösta med bud. Man kan också rösta med bud om man är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Det krävs särskilt material för att rösta med bud. Det kan beställas hos Valmyndigheten eller Valnämndens kansli i Ystads kommun. Valsedlar kan väljaren eller den som hjälper väljaren hämta på de ställen där man kan rösta eller beställa från partierna. Förutom budet behövs ett vittne som kan intyga att allt gått rätt till. Budrösta kan man antingen göra genom förtidsröstning eller i vallokalen på valdagen. Alla som bor utmed en lantbrevbärarlinje kan använda lantbrevbäraren som bud. Lantbrevbäraren har material för budröstning med sig. Budet måste kunna legitimera sig. Utförliga instruktioner hur det går till att budrösta kan du läsa på Valmyndighetens hemsida, www.val.se

Brevröstning

Vistas du utomlands kan du brevrösta oavsett vilket land du befinner dig i. Brevröstningsmaterial kan beställas via Valmyndighetens hemsida, www.val.se, 020-825 825 eller från Valnämndens kansli, telefon 0411-57 71 50.

Röstning i vallokal

Du kan rösta i vallokal på valdagen den 26 maj. Vilken vallokal du ska rösta i står på ditt röstkort. Alla vallokaler har öppet mellan kl. 08:00-21:00 på valdagen. 

Vallokalerna i Ystads kommun är:

VALDISTRIKT VALLOKAL
Bellevue N
Norreportskolan, matsalen
Bellevue S Västervångskolan, aulan
Edvinshem N Edvinshemskolan, matsalen
Edvinshem SÖ Gjuteriet Ängaskolan, matsalen
Egna hem - Solbacken SÖ Österport, glasgången
Gamla staden V Norreportskolan, caféterian
Gamla staden Ö Österport, glasgången
Glemminge - Ingelstorp - Kåseberga Glemmingebro medborgarhus
Hälsobacken Backaskolan, matsalen
Köpingebro Köpingebro skola, studierum
Löderup m fl Löderups skola, matsalen
Nybrostrand - St Köpinge - Svenstorp Köpingebro skola, matsalen
Solbacken N Backaskolan, gymnastiksalen
Stora Herrestad - Hedeskoga - Bussjö Hedeskoga församlingshem
Surbrunnen - Ö förstaden N Huvudbiblioteket, studierum
Svarte - Snårestad - Bjäresjö - Sjörup Svarteskolan, studiesal
Sövestad - Baldringe - Högestad - Skårby Sövestad skola, matsalen
Västra Sjöstaden Åkesholm Edvinshusskolan, matsalen
Östra förstaden - S Regementet - Sandskogen Huvudbiblioteket, studierum

val.se finns kartor och adresser till vallokalerna.

Valnämnden i Ystads kommun

Det är valnämnden i Ystad kommun som ansvarar för röstmottagare, vallokaler och röstningslokaler för förtidsröstning. I uppdraget ingår ordning i val- och röstmottagningslokaler samt utbildning av röstmottagare.

Valnämndens ordförande är Peter Diurhuus-Gundersen och vice ordförande Gullbritt Adolfsson.

 

 

Publicerad 2019-04-18, Uppdaterad 2019-05-08

Vallokaler

val.se finns kartor och adresser till vallokalerna.

flaggor i bryssel