Regionalt samarbete

Utifrån förhållningssättet ”Vi använder varandras tillgångar som en gemensam resurs och skapar tillsammans hållbar utveckling, attraktivitet och tillväxt för hela Skåne”, samverkar kommunerna i sydöstra Skåne för att arbeta långsiktigt med regional utveckling där helheten är större än delarna.

Slutrapport Ystad som regional kärna.

SÖSK – Sydöstra Skånes Samarbetskommitté

Kommunerna i sydöstra Skåne samverkar för att:

  • Tillsammans kan vi ge ett bättre och bredare erbjudande till våra invånare
  • Tillsammans ger oss möjlighet att använda befintliga resurser på ett smartare sätt
  • Tillsammans spelar vi roll dvs vi får större tyngd i viktiga frågor genom att tala med en gemensam röst

Läs mer här.

Publicerad 2019-11-11, Uppdaterad 2020-02-06