Biodiesel i kommunens arbetsfordon

Nu körs kommunens arbetsfordon på biodiesel, så kallad HVO som framställs av animaliska fetter och rapsolja.

Den stora fördelen med HVO (hydrerad vegetabilisk olja) är att växthusgasutsläppen är upp till 90 % lägre jämfört med vanlig fossil diesel samtidigt som likheten med vanlig diesel gör att det inte behövs specialbyggda fordon.

År 2012 antog Ystads kommun utmaningen 100 % fossilbränslefritt Ystad 2020. Att ersätta arbetsfordonen med HVO är ett led i detta arbete.

Publicerad 2017-05-22