Nominera till Hållbarhetspriset

Ystads kommuns miljöpris har gjorts om och är från och med 2019 ett hållbarhetspris. Priset delas ut årligen till personer, företag eller organisationer som har gjort särskilda insatser som bidrar till miljömässig, social och/eller ekonomisk hållbarhet och som kan tjäna som goda exempel nu och i framtiden.

Priset, som delas ut av Kommunfullmäktige, består av diplom och penningpris. Mottagare kan vara enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som bor eller verkar i Ystads kommun. Pristagare utses av kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

Områden som kan premieras kan exempelvis vara insatser för att:

  • öka medvetenheten och engagemanget för ett hållbart samhälle
  • förbättra hushållning med material, råvaror eller energi så att ett kretslopp uppnås
  • öka kännedom om, samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer
  • bidra till att främja goda livsmiljöer, god livskvalitet och jämlik hälsa
  • främja samverkan kring barns rättigheter


Läs mer om hur du nominerar här!

Publicerad 2019-06-21, Uppdaterad 2019-06-25