Sölvesborg intresserade av Ystads ungdomsdemokrati

Den 15 maj var fältsekreterare Rickard Magnusson och eleverna Måns Nelson och Albin Zetterberg inbjudna till Sölvesborgs kommun för att presentera hur Ystads ungdomsfullmäktige fungerar.

Ystads kommun arbetar sedan 1999 aktivt med ungdomsfullmäktige och arbetet har blivit känt som ett gott exempel i flera andra kommuner. Sölvesborgs kommun kontaktade fältsekreterare Rickard Magnusson för att få veta mer om Ystads mångåriga arbete med ungdomsdemokratin.

Inför tjänstemän och politiker i Sölvesborg informerade framförallt Albin och Måns om hur det fungerar och gav sina personliga synpunkter på vad det betyder för dem att sitta i UF och vad deras arbete kan göra för ungdomarna i Ystads kommun.

Man berättade bland annat även om barnchecklistan och Listen App.

På bilden: Rickard Magnusson, fältsekreterare, Måns Nelson, ledamot Kunskapsskolan, Albin Zetterberg Ystad Gymnasium ordförande ungdomsfullmäktige samt Markus Alexandersson ordförande Barn- och utbildningsnämnden Sölvesborg.

- Förhoppningsvis har vi inspirerat Sölvesborgs kommun att starta upp ett ungdomsråd eller ungdomsfullmäktige, säger Rickard Magnusson. Det viktigaste budskapet är att ungdomar ska ses som en resurs i de kommunala verksamheternas arbete.

Läs mer om ungdomsfullmäktige här.

 

Publicerad 2017-05-18