Hav.jpg

Sverige deltar i marinövningen BALTOPS 2019

Mellan 9 och 21 juni genomförs den internationella övningen Baltic Operations, BALTOPS. Sverige är tillsammans med 17 andra nationer en del av övningen som äger rum i södra Östersjön.

Syftet med övningen är att stärka de deltagande nationernas förmåga att agera tillsammans i internationella operationer.

Övningen kommer märkas både till havs, på land och i luften, främst längs Skånes ostkust och framförallt kring Ravlunda och Rinkaby skjutfält.

Sveriges försvarsmakt är inne i en intensiv övningsperiod. Det närmaste året genomför man ett antal större övningar både på egen hand och tillsammans med andra.

I september deltar svenska marinen tillsammans med ett flertal nationer i övningen Northern Coasts och i maj nästa år genomförs Försvarsmaktsövningen Aurora som en del av flera totalförsvarsövningar under 2020.

Publicerad 2019-05-22