Upphandling av digital innovation

Idag finns tekniken redan för att digitalisera och automatisera stora delar av servicen i kommunerna. Men den är inte anpassad till mindre kommuners behov och nu vill kommunen göra en upphandling i dialogform.

Kommunen söker leverantörer som har idéer om hur digitalisering kan skapa nya möjligheter i den kommunala servicen. Lösningar som skapar delaktighet och underlättar människors vardag och som ökar kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Vi bjuder in till en upphandling där vi för en dialog anbudsgivarna. Målet är att hitta en smart digital innovation som kan:

  • höja kvaliteten genom att förhindra fel orsakade av den mänskliga faktorn,
  • öka tillgänglighet och förbättra service tack vare att ärenden åtgärdas direkt och ständigt bevakas.
  • bidra till att processer följs korrekt,
  • spara tid och öka effektivitet genom att utföra uppgifter som tidigare gjorts av medarbetare,
  • enkelt skalas upp eller ner för att möta efterfrågan och jämna ut belastningstoppar,
  • frigöra tid och skapa utrymme för mer kvalificerade arbetsuppgifter som skapar med värde för medborgaren,
  • underlätta samverkan med myndigheter och övriga intressenter genom utbyte av digital information,
  • öka möjligheten att möta individen på dennes specifika villkor och önskemål och därmed minska det digitala utanförskapet.

Läs mer på ystad.se/innovation.

Publicerad 2019-06-19