380 000 kr till innovationsupphandling

Ystads kommun har gemensamt med Skurups kommun beviljats 380 000 kronor i projektstöd från Vinnova. Pengarna finansierar en förstudie för att undersöka hur kommunerna kan utveckla sitt utbud av samhällsservice och förbättra sin långsiktiga effektivitet med hjälp av innovationsupphandling.

- Projektet ger oss en möjlighet att utreda hur vi ska kunna upphandla innovativa lösningar istället för produkter. Det är ju leverantörerna som besitter specialkompetensen så detta ska bli mycket intressant”, säger Mattias Johansson, upphandlingschef i Ystads kommun

I Skurups kommun ser man liknande möjligheter och intresse för innovationsupphandlingar:

- Vi vill utveckla den kommunala förvaltningen i samarbete med näringslivet och ta vårt ansvar i att stötta och utveckla svenska företag. Vi kommer att göra en metodisk inventering i kommunen av vilka behov som finns av att upphandla innovativa lösningar, säger Henrik Lundblad, näringslivsstrateg i Skurups kommun.


Medlen går till en förstudie för att utröna vilka produkter och tjänster som behöver upphandlas.
 
Ett exempel på en innovativ lösning kan vara det läget där Skurups kommun befinner sig nu, i och med den kommande nya skolan i Skurup eller behovet av att säkerställa att också äldre skolor fortsatt stimulerar lärare och elever.

- Hur skulle vi då kunna upphandla varor och tjänster som möter dessa behov och utmaningar för att säkerställa att vi erbjuder de mest stimulerande, pedagogiska och trygga miljöer”, säger Aleksandra Rodenkrans Hagström förvaltningschef för Skola och Utbildning vid Skurups kommun.
 
- Samarbetet med näringslivet är av stor vikt för kommunen och hela landet. Det bästa scenariot är att projektet mynnar ut i att helt nya produkter och tjänster utvecklas, som har bäring i det globala sammanhanget, säger Henrik Lundblad.
 
Mer information finner du på Vinnovas hemsida.

Publicerad 2016-09-01