Europeiskt initiativ för att miljöcertifiera film- och tv-branschen

Det nya Interreg projektet Green Screen har nu lanserats. Projektet ska verka för att den europeiska film- och tv-branschen ska minska sina koldioxidutsläpp och bli miljövänligare.

Detta femåriga projekt med en budget på 2 m euro leds av Film London och innefattar samarbete och erfarenhetsutbyte mellan nio olika organisationer i Europa. Dessa representeras av London, Paris, Bratislava, Bukarest, Rzeszow, Malaga, Flanders och Ystad. Den brittiska konsultfirman Greenshoot är också med i projektet för att bidra med sitt expertkunnande inom miljövänligt filmande.


Med mer än 1000 produktioner i Europa årligen är projektets huvudmål att förbättra regionala policyer för filmindustrin i Europa och att hjälpa filmbolagen att styra mot mer hållbara och miljövänliga sätt att filma och därmed minska koldioxidförbrukningen.


De åtta regionerna kommer att arbeta sida vid sida med experter från filmindustrin, politiska intressenter och
övriga regionala aktörer för att driva detta arbete som redan pågår i bl a London, Flanders och Paris. Tanken är att övriga regioner ska lära sig av dessa.


Målet för Ystads kommuns del är att på sikt bidra till gemensamma riktlinjer och modeller för miljömässigt hållbar filmproduktion i Sverige.

Läs mer här.

Publicerad 2017-03-15