Fortsatt högt nyföretagande i Ystad

Nyföretagandet under 2016 var fortsatt högt i Ystads kommun. Det visar en sammanställningar av siffror från Bolagsverket. Förra året registrerades 187 nya företag vilket är den näst högsta siffran på sex år.

Under 2016 registrerades 187 nya företag vilket är den högsta siffran på sex år, bortsett rekordåret 2015 då 212 företag startades.      101 företag avregistrerades vilket är en minskning med 12 % mot föregående år. Sammantaget finns det 86 fler registrerade företag fler i Ystad under 2016 än föregående år.

Näringslivschef Johan Österberg tror att framgångsfaktorerna är flera:

- Jag tror mycket på vår satsning på ett tillgängligt nyföretagarcentrum i Gamla Rådhuset tillsammans med näringslivsavdelningen.  Samlade resurser gör skillnad! Utöver det är företagsklimat i Ystad bra. Vi har ett väl fungerande samarbete mellan Företagarna, politik, kommun, näringslivsråd med flera.

företagsfrukost

Publicerad 2017-01-09