Skolpennor_webb.jpg

Nyanlända har erbjudits andra extratjänster efter eskalerande situation på förskolor

Efter att en mindre grupp föräldrar skarpt kritiserat beslutet att förskolan Parken i Köpingebro samt Nybrostrands förskola har nyanlända i så kallade extratjänster har de erbjudits andra tjänster inom Ystads kommun.

– Jag är ledsen för de här killarnas skull, men till slut såg vi ingen annan utväg än att erbjuda dem andra placeringar i kommunen, säger Christer Olofsson, förvaltningschef för Kultur och utbildning på Ystads kommun. Självklart har alla föräldrar rätt att uttrycka sina åsikter om vår skola, men vi har av hänsyn till de extraanställda valt att ge dem andra platser i kommunen.

– Det finns ingen saklig kritik mot de med extratjänster vid förskolan Parken i Nybrostrand och Nybrostrands förskola. Tvärtom har personalen varit mycket nöjd med sina nya kollegor och upplever att deras insatser varit till stor hjälp och bidragit till en märkbar skillnad i arbetsbelastningen, säger Christer Olofsson.

Ystads kommun är sedan länge mycket involverad i frågan om nyanlända. Kommunen har drivit ett framgångsrikt integrationsarbete och därför var beslutet att anställa personer via extratjänster ytterligare ett steg i samma riktning.

– Ystads kommun har sedan starten av extratjänster haft 91 personer anställda, varav bara inom skolan 61 tjänster.  Det är höga siffor som jag väldigt stolt över. Vi gör också mycket annat för nyanlända och har flera enheter som jobbar inom området. Även Ystadborna har på många sätt visat stor solidaritet med de nyanlända, säger Christer Olofsson.

 

Fakta:

  • Ystads kommun har hittills anställt 91 personer via extratjänster – främst nyanlända och långtidsarbetslösa. Enbart skolan har hittills haft 61 tjänster.
  • Ystads kommun arbetar tillsammans med övriga sydöstskånska kommuner och Arbetsförmedlingen i ett projekt som ska skapa en tydligare väg till arbetsmarknaden för bland andra nyanlända.
Publicerad 2018-03-07