Färre ungdomar röker men droger ökar

Folkhälsoenkätet för Barn och unga 2016 visar glädjande på att allt färre röker i Skåne, så även i Ystad. I Ystad minskar även alkoholkonsumtionen. Kopplingen mellan berusning och att bli bjuden på sprit från föräldrar är dock tydlig. Läs mer i Fältgruppens nyhetsbrev som skickats ut till föräldrar i Ystads kommun.

Undersökningen visar att allt färre föräldrar bjuder eller köper sprit till sina ungdomar. Siffran har nästan halverats jämfört med 2012 när det gäller att köpa ut sprit men fortfarande blir 20 % av ungdomarna i åk 9 bjudna på alkohol av sina föräldrar.
Undersökningen visar också klart och tydligt att det är dubbelt så vanligt att de som dricker sig berusade är de som blivit bjudna på sprit av föräldrarna. Detta gäller för övrigt för hela Skåne. Detta är allvarligt och Fältgruppen, som arbetar med förebyggande ungdomsarbete i Ystads kommun, vill poängtera det viktiga budskapet att inte bjuda ungdomar på alkohol och inte heller köpa ut.

När det gäller frågan om man använt narkotika så har vi låga siffror i åk 9, men när det gäller gymnasiet så ser man en betydande ökning för killarna. Däremot har flickornas användande minskat.

Läs hela nyhetsbrevet här.

tre tonåringar

Publicerad 2017-01-31