Ökade besöks- och utlåningssiffror för Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket i Ystad ökade sina besökssiffror med 13 % under 2016. Detta trots att biblioteket hade begränsade ytor öppna fram till invigningen den 9:e april. 11 648 fler besökare hittade till Stadsbiblioteket 2016 jämfört med 2015.

2016 var första hela året med bibliotekets nya webbplats www.biblioteksso.se. Användandet av webbplatsen ökade med hela 52 %, från 122 491 besök år 2015 till 186 124 år 2016. Fler och fler invånare ser möjligheten att ställa sig i kö på böcker hemifrån för att sedan hämta boken när meddelande kommer från biblioteket. Interaktionen mellan biblioteken i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad ökar markant.

Likaså ser Ystads bibliotek ett tydligt trendbrott när det gäller utlån av böcker och andra medier när utlån april – december 2014 jämförs med motsvarande period 2016. I jämförelsen ökar utlånen med 2000 utlån, från 98 301 till 100 303. Stadsbiblioteket jämför sig bäst med 2014, eftersom 2015 innebar begränsad service under slutet av 2015.

Nu står Stadsbiblioteket inför ett år utan renovering och begränsade biblioteksytor. Bibliotekspersonalen märker ökade besökartal såväl som fler frågor från besökarna.

Bokbussen, Köpingebro bibliotek och Svarte bibliotek har också noterat ökade utlåningssiffror med 2 %, 11 % samt 39 %. Svarte bibliotek har ökade besökssiffror medan de andra mindre biblioteken ligger på ungefär samma nivå som föregående år.

stadsbibliotekt entre

Publicerad 2017-01-09