Ystadbostäder minskar avfallet genom pilotprojekt

Ystads kommun är i samarbete med Ystadbostäder en av tre deltagare i Avfall Sveriges pilotprojekt för att testa och utveckla en metod för att förebygga avfall. Tillsammans har man beslutat att titta närmare på lim och fogmassor och tagit fram tre huvudsakliga åtgärder för att minska inköp av dessa produkter och därmed även avfallet.

- Detta projekt stämmer väl överens med både miljöprogram och renhållningsordningen som vi arbetar med inom kommunen, berättar Lotte Nilsson, miljöstrateg. Att arbeta för att undvika att avfall uppstår är nödvändigt, men tyvärr finns det inte så många exempel att snegla på och därför är det viktigt att visa hur man faktiskt kan göra och inspirera andra att göra detsamma.

Medarbetare från flera avdelningar inom Ystadbostäder och Ystads kommun har deltagit vid arbetsmötena.

- Det är värdefullt att arbeta gemensamt, säger Helen Nyqvist, marknadsansvarig på Ystadbostäder. Det är viktigt att skapa delaktighet i ett förändringsarbete där huvudsyftet är att minska avfallet och där man samtidigt utvecklar verksamheten på flera plan.

Vid en första workshop identifierades en produktgrupp som har påverkan på avfallsmängder, miljö, ekonomi och arbetsmiljö i Ystadbostäders verksamhet. Valet föll på lim, fogmassor och halvtomma kemburkar. Vid den andra workshopen tog gruppen fram underlag för flödet för dessa produkter; analys, beställning, logistik, förråd och användning. Vid den tredje och sista workshopen som ägde rum i fredags togs underlag fram till varför det uppstår avfall i de olika delarna av processen.

Metoden är framtagen på uppdrag av Avfall Sverige av Marla Miljödialog och projektet kommer att presenteras i en rapport våren 2017. Rapporten kommer att innehålla tre mål och åtgärder från respektive kommun. Ystadbostäder kommer att arbeta vidare med:

- Skapa ett gemensamt huvudförråd där målet är att rätt antal produkter leder till rätt mängd som köps in, vilket leder till bättre miljö, mindre avfall och mindre kostnader
- Att inte köpa in lim är det bästa alternativet. Ökad kunskap. Känna till produkterna. Kompetensöverföring, nya metoder, nya produkter och tidigare arbetserfarenhet
- Minska avfallet i alla led genom kommunikation kring rutiner

Läs mer på ystad.se > Bygg och miljö > Avfall och återvinning

Publicerad 2016-09-19