ystad_36.jpg

Starkt nyföretagande i Ystad under 2017

Under 2017 minskade nyföretagandet i landet enligt Bolagsverkets senaste statistik men Ystad går emot trenden. Här fortsätter istället nyföretagandet att vara starkt och det startades 197 företag under 2017, vilket kan jämföras med 187 under 2016.

– Ystad har ett positivt företagsklimat med flera aktiva företagsnätverk. Här finns en branschbredd, vi har en levande stadskärna och en bra geografisk placering. Det är några av anledningarna till att företag väljer att etablera sig i Ystads kommun, säger Angelica Erlandsson, näringslivssamordnare på Marknads- och näringslivsenheten i Ystads kommun.

I Ystads kommun finns även funktionen Företagslots. En service som förenklar och samordnar företagens kontakter med Ystads kommun och olika nätverk samt kan svara direkt på enklare frågor. Företagslotsen finns placerad i Gamla Rådhuset på Stortorget dit man som både befintlig och blivande företagare är välkommen.

I Gamla Rådhuset finns även möjligheten att träffa representanter frånNyföretagarcentrum som under året som gått rådgivit 128 olika affärsidéer, varav 45 procent har förverkligats i form av företag. För att skapa naturliga mötesplatser och förenkla kontakten med kommunen har representanter från Upphandlingsavdelningen och Bygglovsenheten  funnits på plats en gång i veckan.

– Ystad är ett starkt varumärke. Det är den lilla staden med de stora möjligheterna. Att företagandet ökar är glädjande – antal aktiebolag ökade exempelvis med 135 under 2017, vilket i sin tur genererar i nya arbetstillfällen. Vi kan med glädje säga till våra ungdomar att framtidens yrke finns här, säger Angelica Erlandsson

Publicerad 2018-01-17