Världsvattendagen - värd att uppmärksammas

Torsdagen den 22 mars 2018 uppmärksammar Ystads kommun världsvattendagen, en FN-dag som uppmärksammar de vattenutmaningar som världen står inför. I Ystad välkomnas årskurs 5 på studiebesök på någon av vattenanläggningarna i kommunen.

För att uppmärksamma unga på frågor som berör vatten och miljö bjuder va-avdelningen in samtliga klasser i årskurs 5 till att boka studiebesök på någon av kommunens vattenanläggningar. Här får eleverna se och höra om vattnets kretslopp och hur Ystads vatten produceras och renas.

- Vårt dricksvatten är utan tvekan vårt viktigaste livsmedel och helt avgörande för ett friskt och hälsosamt liv för oss och våra barn, säger Pernilla Jägerfall, processingenjör på Nedraby vattenverk.

I Ystads kommun produceras dricksvatten från grundvatten som pumpas upp från marken. På vattenverket tas kalcium, järn och mangan bort innan det pumpas ut till abonnenterna. Dessutom UV-behandlas vatten för att ta bort eventuella bakterier. 

En genomsnittlig kommuninvånare använder 160 liter vatten per dygn – nästan lika mycket som ett fullt badkar. Vattnet från hushållen renas från smuts och näringsämnen i vårt avloppsreningsverk där reningen sker i olika reningssteg innan vattnet slutligen når havet.

- Det är viktigt att använda avloppet på rätt sätt. Att till exempel inte skölja ner fett och olja från köket som kan orsaka stopp i ledningarna och inte heller spola ner starka kemikalier som kan skada reningsprocessen vid avloppsreningsverket, säger miljöingenjör Sanna Nilsson, som tillsammans med Pernilla Jägerfall arrangerar studiebesöken.

Inbjudan till skolorna.

Läs mer om hur vi arbetar med vattenförsörjning i kommunen.

Publicerad 2018-03-20