skola-pencil-1037609_1920.jpg

Ystad på plats 86 i Lärarförbundets skolkommunranking 2017

I årets skolkommunrankning av Lärarförbundet placerar sig Ystad på plats 86 bland Sveriges kommuner. Förra året kom Ystad på plats 67.

Ystad har i Lärarförbundets rankning ökat i tre kriterier och minskat i nio. Resultaten skiljer sig mycket mellan de olika kriterierna, t ex från plats 10 (andel utbildade lärare)och plats 21 (andel godkända elever i åk 9) till plats 254 (resurser) och plats 262 (friska lärare).

– Ystad har tappat flest placeringar i kriteriet friska lärare och detta behöver vi ta på stort allvar. Lärarna är vår största och viktigaste resurs för elevernas kunskapsinhämtning, säger Christer Olofsson, förvaltningschef på Kultur och utbildning.

Bland de tretton olika kriterierna som rankingen baseras på har Ystad bäst resultat i de kriterier som handlar om lärarbehörighet (plats 10) och faktiska kunskapsresultat (plats 21 respektive plats 22).

Bästa skolkommun 2017 blev Vellinge följt av Orust och Ovanåker. 

Läs mer om rankingen på Lärarförbundets webbplats .

Publicerad 2017-10-12