Vad behöver åtgärdas i din by?

Nu är det dags att lämna in önskemål om byåtgärder inför fördelning av de medel som finns avsatta år 2019. Önskemål kan lämnas in av byalag i kommunen.

Nybrostrand flygbild

Fördelningen av medel baseras dels på prioriterade åtgärder från senast framtaget fokusprogram och dels på urval utifrån de önskemål om byåtgärder som lämnas in av byalagen.

Här finns mer information om ansökningsprocessen samt ansökningsblankett.

Blanketten om önskemål ska lämnas in senast den 10 december 2018.

Publicerad 2018-11-09