Angripen buxbom vid Klostret måste grävas upp

Buxbomssjukan har angripit buxbomplantor i pionträdgården vid Klostret och nu måste de tyvärr grävas upp.

Redan 2013 upptäcktes att buxbomsplantor i Klosterträdgården hade drabbats av buxbomssjuka (Cylindrocladium buxicola). Vissa partier grävdes då bort och därefter besprutades plantorna för att hålla sjukdomen borta. Men ny har den tyvärr brutit ut på nytt och häckarna måste grävas upp och brännas.

- Det är ett tråkigt ingrepp men vi gör detta för att minska ytterligare spridning till övriga buxbomsplantor i Klosterträdgården. Vi kan inte plantera in ny buxbom på platsen så nu diskuterar vi vilka plantor av annan växtart som kan ersätta eller om vi måste hitta enannan lösning, säger Cilla Persson, parkchef på Ystads kommun.

kloster örtagård

 

Publicerad 2017-12-14