Dragongatan byggs om

Trafikverket arbetar nu med att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet längs E65 Dragongatan i Ystad. Även boendemiljön och gatumiljön ska bli bättre. Arbetet beräknas pågå från september 2017 t.o.m. januari 2018.

Dragongatan är en Europaväg med internationell genomfartstrafik mot Ystads hamnområde och i dagsläget är det problem med framkomligheten, trafiksäkerheten och buller. Därför planerar Trafikverket ett antal förbättringsåtgärder med vänstersvängsfält, målad mittrefug, nytt övergångsställe, ny belysning, gestaltningsåtgärder i form av planteringar utmed Dragongatan och fria högersvängsfält från kommunala gator.

Sammantaget ska åtgärderna resultera i förbättrad framkomlighet, trafiksäkerhet och boendemiljö samt en mer stadsanpassad gatumiljö.

Under byggtiden

Dragongatan kommer vara avstängd i etapper nattetid och trafiken kommer att ledas om. Trafik i närområdet samt till och från hamnen kommer kunna trafikera Dragongatan under dagtid med mindre begränsningar.

tidslinje dragongatan

Publicerad 2017-09-14