Färdtjänst - brist på fordon

Just nu har färdtjänsten mindre kapacitet. Det beror på ett uppsagt avtal och kommer leda till brist på fordon ett tag framöver.

  • Uppdatering från Skånetrafiken 190204:
    Fortsatt fordonsbrist hos Skånetrafiken serviceresor (färdtjänst och sjukresor)

    Vi har tidigare informerat om att Skånetrafiken serviceresor har fordonsbrist på grund av ett uppsagt avtal. Leverantören som Skånetrafiken har sagt upp avtalet med har stora ekonomiska problem. De har i sin tur varit underleverantör till ett annat trafikbolag som vi på Skånetrafiken har avtal med. Detta påverkar serviceresor och kapaciteten.

    Skånetrafiken arbetar för närvarande hårt för att lösa situationen och ber om ursäkt för det inträffade. Samma uppmaning gäller som vi tidigare informerat om. Du som redan har en förbokad resa rekommenderar vi att se över möjligheterna för att ordna egen transport eller använda den allmänna kollektivtrafiken. Du har även möjlighet att nyttja ledsagare utan extra kostnad. Situationen kan komma att påverka närtrafik och anropstyrd trafik. 

 

Färdtjänst. Foto: mostphotos.com190121: Skånetrafiken har sagt upp trafikavtalet med Ringduvetaxi för färdtjänst och sjukresor med omedelbar verkan. Skälet är att Ringduvetaxi Beställningscentral har stora ekonomiska problem och inte längre kan köra enligt avtal.

Detta innebär att det kommer vara fordonsbrist under en kortare tid. Skånetrafiken kommer att kunna tilldela ett nytt trafikavtal om två veckor.

I nuläget går trafiken utan stora störningar. I samråd med trafikledning och kunder försöker Skånetrafiken styra över resor till tider då det finns bättre kapacitet.

För de kunder som redan har en förbokad resa rekommenderar Skånetrafiken att se över möjligheterna för att ordna egen transport eller använda den allmänna kollektivtrafiken. Kunderna har även möjlighet att nyttja ledsagare utan extra kostnad.

Har du frågor, kontakta Skånetrafikens kundtjänst 0771-77 44 33 kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se

 

Publicerad 2019-01-25, Uppdaterad 2019-02-04