Informationsmöte om nya vattenskyddsområden

Ystads kommun har tagit fram förslag på nya vatteskyddsområden. De markägare som berörs är inbjudna till ett informationsmöte den 2 oktober kl 19.

Va-avdelningen på Ystads kommun förser ca 25 000 invånare med rent och hälsosamt dricksvatten från tre olika vattentäkter i Nedraby, Glemmingebro och Stora Herrestad. Dessa områden vill vi skydda för att säkerställa fortsatt tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Det görs bland annat genom att upprätta vattenskyddsområden och nu tar vi fram förslag på nya vattenskyddsområden.

Du som äger en fastighet inom föreslaget vattenskyddsområde är välkommen på ett informationsmöte. Berörda fastighetsägare får inbjudan i brevlådan under vecka 38.

På mötet kommer vi att redovisa vilka synpunkter som inkommit på tidigare förmedlat förslag samt redogöra för vilka förändringar dessa synpunkter medfört. De fastighetsägare som är berättigade till ersättning kommer även att få information om nästa steg i frågan om ersättning.

Du kan läsa mer om vårt arbete med förnyade vattenskyddsområden här.

Publicerad 2018-09-14