voteringsknappar-201407243.jpg

KF-möte i webbsändning

Nu är det dags för nästa sammanträde i Kommunfullmäktige. Torsdag den 20 september 2018 kl. 18:00 kan du se direktsändningen från kl 18.00.

Alla sammanträden i Ystads Kommunfullmäktige direktsänds och kan även ses i efterhand.

Länken finns alltid publicerad senast en dag före sändningsstart på sidan www.ystad.se/webbtv

 

Kallelse med föredragningslista

 

Kommunfullmäktige

Plats och tid för sammanträde: Knutssalen Gamla Rådhuset. Torsdagen den 20 september 2018 kl. 18:00

Ärenden:


1. Val av justerare
 
2. Avsägelser
 
3. Valärenden
 
4. Nya frågor, interpellationer och motioner
 
5. Fastighetsnära insamling i fyrfackskärl

6. Förslag till Kulturstrategi för Ystads kommun

7. Redovisning av inkomna medborgarförslag

8. För kännedom Svar på genomförd granskning av kommunens avtalshantering

9. Övrigt
 
 

Kaj Jönsson (S)

Ordförande

 

Henrik Nandra

Sekreterare

 

Publicerad 2018-09-11, Uppdaterad 2018-09-13