Renspolning av vattenledningsnätet i Sövestad och Nybrostrand under februari

Renspolning av vattenledningsnätet i Sövestad och Nybrostrand under februari

Svapipe AB utför under februari renspolning av vattenledningsnätet i Sövestad och Nybrobrand på uppdrag av Ystads kommun.

Syftet med spolningen är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Missfärgningar är inte farligt men man skall inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Undvik även att tvätta.

Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper och de kunder som berörs kommer att få information i brevlådan 3-5 dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att inte använda vattnet den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

Spolning Sövestad måndagen den 18/2

Spolning Sövestad tisdagen den 19/2

Spolning Sövestad onsdagen den 20/2

Observera! Problem med missfärgat vatten eller dåligt tryck kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

Har du frågor?

Kundtjänst VA kl 9-12,13-15 tel: 0411-577 983 övrig tid ring växeln 0411-57 70 00.            

Svapipe AB
Håkan Jakobsson mobil: 0733-69 36 02
Daniel Nikolov mobil: 0733-69 36 06

 

 

Publicerad 2019-02-01, Uppdaterad 2019-02-14