Spolning av avloppsledningar på Regementsområdet pågår

Spolning av avloppsledningar på Regementsområdet pågår

Va-enheten underhållsspolar avloppsledningar på Regementsområdet. Lukt kan förekomma då vattenlåsen blir tömda på vatten.

Spola i kranar om du upplever lukt från handfat, toalettstolar eller golvbrunnar.

Ev. frågor besvaras av va-enheten Tomas Håkansson tel. 0709-477 388.

Publicerad 2018-10-04