16240257-students-with-tablet-pc-writing-to-notebooks.jpg

Medborgarförslag

Om du är folkbokförd i Ystads kommun kan du påverka utvecklingen i kommunen. Det gör du genom att föreslå förändringar i frågor som kommunen kan besluta om, till exempel fler lekplatser, billigare sophämtning, bättre tillgänglighet eller ett nytt bibliotek. Du kan inte föreslå förändringar i frågor som har med enskilda att göra, till exempel frågor om försörjningsstöd eller bygglov. Frågorna ska vara demokratiska och respektera alla människors lika värde.

Tänk på att bara skriva ett förslag åt gången och uttryck dig så konkret som möjligt. Ett exempel kan vara följande.

”Jag vill att det ska finnas en lekplats i Löderups centrum.”

Motivera gärna ditt förslag.

Vill du främst lämna synpunkter på kommunens service eller tjänster eller sett något som behöver lagas eller tas om hand? Då kan du kontakta kommunen via denna länk: Synpunkter eller felanmälan så skickas ditt ärende till rätt avdelning.

Trafikfrågor

Frågor som rör trafiken, såsom hastighetsbegränsningar, parkeringsmöjligheter etc, behandlas inte av kommunfullmäktige. Om du vill lämna förslag i sådana ärenden går det bra att skriva till Myndighetsnämnden som är den instans som hanterar dessa frågor.

Myndighetsnämnden
271 80 Ystad

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag och till vem?

Du kan lämna ditt medborgarförslag digitalt via Mina Sidor eller använda formuläret för medborgarförslag. Om du använder ett utskrivet formulär kan du lämna det till kommunfullmäktiges kansli i Nya Rådhuset, Österportstorg 2 eller skicka det till:

Ystads kommun
Kommunkansliet
Nya Rådhuset
271 80 YSTAD

Förslaget kan undertecknas av en eller flera personer. Märk din skrivelse med ”Medborgarförslag”. När medborgarförslaget har kommit in till kommunen blir det en allmän handling vilket betyder att alla har rätt att ta del av ditt förslag.

När och var behandlas medborgarförslaget?

Efter att du har lämnat in ditt medborgarförslag blir det ett ärende på nästa sammanträde med kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar då om frågan får ställas och vilken nämnd som ska handlägga ärendet. Nämnden som tilldelas förslaget beslutar senare om ditt förslag ska genomföras eller inte.

Du kommer att bli kontaktad av nämnden när ditt förslag ska behandlas på ett sammanträde. I vissa fall finns det möjlighet att delta och förklara varför du vill att ett visst förslag ska genomföras. Därefter kan du se om ditt förslag kommer att genomföras eller inte på ystad.se cirka en vecka efter nämndens sammanträde. Du får också e-post eller brev som visar om ditt förslag kommer att genomföras eller inte.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Handläggningstiden för medborgarförslag varierar beroende på hur komplicerat det är att utreda förslaget. Enligt kommunallagen bör beslut fattas inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes i kommunfullmäktige. Två gånger per år redovisar kommunfullmäktige vilka medborgarförslag som är obesvarade.

Samtycke till publicering

När du lämnar in ett medborgarförslag samtycker du till att kommunen lagrar, bearbetar och behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen samt att förslagen inklusive personuppgifter publiceras på kommunens hemsida i samband med placeringen av kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträde.

Om du har några frågor är du välkommen att kontaktas kommunkansliet, tel. 0411-57 71 50 eller till kommunen@ystad.se.

 

 

Publicerad 2011-02-16, Uppdaterad 2019-05-15