Rösträtt

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Alla som har rösträtt kommer inför varje val automatisk med i en röstlängd och får ett röstkort hemskickat med posten. Röstlängden är en lista som innehåller alla som har rösträtt.

Rösträtt i riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du:

  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Svenska medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

Rösträtt vid val till kommun- och landstingsfullmäktige/region Skåne

Du har rösträtt till kommun- och regionsfullmäktige (landstingsfullmäktige) om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

Röstkort

Alla som har rösträtt får ett röstkort hemskickat cirka tre veckor före valet. Har du tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt. Du kan ringa till valnämndens kansli i Ystads kommun, telefon 0411-57 71 50 eller till Länsstyrelsen telefon 010-224 10 00 eller till Valmyndigheten, val.se, telefon 020-825 825.

 

 

Publicerad 2021-05-25, Uppdaterad 2022-07-04