Rösträtt

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Alla som har rösträtt kommer inför varje val automatisk med i en röstlängd och får ett röstkort hemskickat med posten. Röstlängden är en lista som innehåller alla som har rösträtt.

Rösträtt i riksdagen


Du har rösträtt till riksdagen om du:

  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Svenska medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

Rösträtt vid val till kommun- och landstingsfullmäktige
/region Skåne

Du har rösträtt till kommun- och regionsfullmäktige (landstingsfullmäktige) om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

Röstkort

Alla som har rösträtt får ett röstkort hemskickat under tiden 16-22 augusti. Har du tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt. Du kan ringa till valnämndens kansli i Ystads kommun, telefon 0411-57 71 50 eller till Länsstyrelsen telefon 010-224 10 00 eller till Valmyndigheten, val.se, telefon 020-825 825.

Publicerad 2018-05-25