Så kan du rösta

ID-handling

För att rösta behöver du en giltig id-handling. Den som inte har någon giltig id-handling kan låta en annan person intyga väljarens identitet. Den person som intygar måste visa en giltig id-handling.

Förtidsrösta

Om du inte har möjlighet att rösta i vallokalen på valdagen kan du förtidsrösta. Detta kan du göra mellan den 22 augusti – 9 september 2018. Du måste ha med dig röstkort och en giltig id-handling när du förtidsröstar.

I Ystads kommun kan du förtidsrösta på följande platser och tider:

Löderups bibliotek:

måndag 27 augusti kl. 15:00-19:00
måndag 3 september kl. 15:00-19:00

Glemmingebro medborgarhus:

onsdag 22 augusti kl. 15:00-19:00
onsdag 29 augusti kl. 15:00-19:00
onsdag 5 september kl. 15:00-19:00

Svarte bibliotek:

torsdag 23 augusti kl. 14:00-17:00
tisdag 28 augusti kl. 16:00-19:00
torsdag 30 augusti kl. 14:00-17:00
tisdag 4 september kl. 16:00-19:00
torsdag 6 september kl. 14:00-17:00

Köpingebro bibliotek:

torsdag 23 augusti kl. 15:00-19:00
tisdag 28 augusti kl. 13:00-17:00
torsdag 30 augusti kl. 15:00-19:00
tisdag 4 september kl. 13:00-17:00
torsdag 6 september kl. 15:00-19:00

Nya Rådhuset Österportstorg:

Vardagar i augusti: 22 augusti – 31 augusti kl. 09:00-17:00
Vardagar i september: 3 september – 7 september kl. 09:00-19:00
Lördagar 25 augusti, 1 september och 8 september kl. 10:00-14:00
Söndagar 26 augusti, 2 september kl. 10:00-14:00
Valdagen 9 september kl. 08:00-20:00

Rösta med bud

Kan du inte själv ta dig till din vallokal p.g.a. ålder, funktionshinder eller sjukdom kan du rösta med bud. Man kan också rösta med bud om man är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Det krävs särskilt material för att rösta med bud. Det kan beställas hos Valmyndigheten eller Valnämndens kansli i Ystads kommun. Valsedlar kan väljaren eller den som hjälper väljaren hämta på de ställen där man kan rösta eller beställa från partierna. Förutom budet behövs ett vittne som kan intyga att allt gått rätt till. Budrösta kan man antingen göra genom förtidsröstning eller i vallokalen på valdagen.

Alla som bor utmed en lantbrevbärarlinje kan använda lantbrevbäraren som bud. Lantbrevbäraren har material för budröstning med sig. Budet måste kunna legitimera sig. Utförliga instruktioner hur det går till att budrösta kan du läsa på Valmyndighetens hemsida, www.val.se.

Brevröstning

Vistas du utomlands kan du brevrösta oavsett vilket land du befinner dig i. Brevröstningsmaterial kan beställas via Valmyndighetens hemsida, www.val.se eller från Valnämndens kansli, e-post valet@ystad.se eller telefon 0411-57 71 50.

Röstning i vallokal

Du kan rösta i vallokal på valdagen den 9 september. Vilken vallokal du ska rösta i står på ditt röstkort. Alla vallokalerna är öppna mellan kl. 08:00-20:00.
Vallokalerna i Ystads kommun är:

Valdistrikt

Vallokal

Bellevue N

Norreportskolan, matsalen

Bellevue S

Ängaskolan, matsalen

Edvinshem N

Edvinshemskolan, matsalen

Edvinshem SÖ-Gjuteriet

Ängaskolan, matsalen

Egna hem-Solbacken SÖ

Österport, glasgången

Gamla Staden V

Lancasterskolan

Gamla Staden Ö

Österport, glasgången

Glemmingebro-Ingelstorp-Kåseberga

Glemmingebro medborgarhus

Hälsobacken

Backaskolan, matsalen

Köpingebro

Köpingebroskola, studierum

Löderup m.fl.

Löderups skola, matsalen

Nybrostrand-St Köpinge-Svenstorp

Köpingebroskola, matsalen

Solbacken N

Backaskolan, gymnastiksalen

St Herrestad-Hedskoga-Bussjö

Hedeskoga församlingshem

Surbrunnen-Östra förstaden N

Huvudbiblioteket Ystad

Svarte-Snårestad-Bjäresjö-Sjörup

Svarteskola, studiesal

Sövestad-Baldringe-Högestad-Skårby

Sövestad skola, matsalen

Västra Sjöstaden-Åkesholm

Edvinshusskolan, matsalen

Östra förstaden-S-Regementet-Sandskogen

Huvudbiblioteket Ystad

Övrig information om vallokalerna finns på www.val.se.

Publicerad 2018-05-25