Så kan du rösta


ID-handling

För att rösta behöver du en giltig id-handling. Den som inte har någon giltig id-handling kan låta en annan person intyga väljarens identitet. Den person som intygar måste visa en giltig id-handling.

 

Förtidsrösta

Om du inte har möjlighet att rösta i vallokalen på valdagen kan du förtidsrösta. Under hela perioden med förtidsröstning, fr.o.m. 24 augusti – 11 september 2022. Du måste ha med dig röstkort och giltig ID-handling när du förtidsröstar.

I Ystads kommun kan du förtidsrösta på följande platser och tider:

Glemmingebro bibliotek:

 • Onsdagen den 24 augusti kl. 14.00- 17.00
 • Måndagen den 29 augusti kl. 15.00-19.00
 • Onsdagen den 31 augusti kl. 14.00-17.00
 • Måndagen den 5 september kl. 15.00-19.00
 • Onsdagen den 7 september kl. 14.00-17.00

Köpingebro bibliotek:

 • Torsdagen den 25 augusti kl. 15.00-19.00
 • Tisdagen den 30 augusti kl. 13.00-17.00
 • Torsdagen den 1 september kl. 15.00-19.00
 • Tisdagen den 6 september kl. 13.00-17.00
 • Torsdagen den 8 september kl. 15.00-19.00

Löderupsgården:

 • Måndagen den 29 augusti kl. 15.00-19.00
 • Måndagen den 5 september kl. 15.00-19.00

Svarte bibliotek:

 • Tisdagen den 30 augusti kl. 16.00-19.00
 • Torsdagen den 1 september kl. 14.00-17.00
 • Tisdagen den 6 september kl. 16.00-19.00
 • Torsdagen den 8 september kl. 14.00-17.00

Huvudbiblioteket:

 • Måndag-torsdag kl. 10.00-19.00
 • Fredagen den 26 augusti kl. 10.00-17.00
 • Fredagen den 2 september kl. 10.00-19.00
 • Fredagen den 9 september kl. 10.00-19.00
 • Lördag 27 augusti, 3 september och 10 september kl. 10.00-14.00
 • Söndag 28 augusti och 4 september kl. 10.00-14.00
 • Söndag 11 september (valdagen) kl. 8.00-20.00

 

Rösta med bud

Kan du inte själv ta dig till din vallokal p.g.a. ålder, funktionshinder eller sjukdom kan du rösta med bud. Man kan också rösta med bud om man är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Det krävs särskilt material för att rösta med bud. Det kan beställas hos Valmyndigheten eller Valnämndens kansli i Ystads kommun. Valsedlar kan väljaren eller den som hjälper väljaren hämta på de ställen där man kan rösta eller beställa från partierna. Förutom budet behövs ett vittne som kan intyga att allt gått rätt till. Budrösta kan man antingen göra genom förtidsröstning eller i vallokalen på valdagen.

Alla som bor utmed en lantbrevbärarlinje kan använda lantbrevbäraren som bud. Lantbrevbäraren har material för budröstning med sig. Budet måste kunna legitimera sig. Utförliga instruktioner hur det går till att budrösta kan du läsa på Valmyndighetens hemsida, www.val.se.


Brevröstning

Vistas du utomlands kan du brevrösta oavsett vilket land du befinner dig i. Brevröstningsmaterial kan beställas via Valmyndighetens hemsida, www.val.se eller från Valnämndens kansli, e-post valet@ystad.se eller telefon 0411-57 71 50.


Röstning i vallokal

Du kan rösta i vallokal på valdagen den 11 september 2022. Vilken vallokal du ska rösta i står på ditt röstkort. Alla vallokalerna är öppna mellan kl. 08:00-20:00.

Vallokalerna i Ystads kommun

VALDISTRIKT

VALLOKAL

Bellevue N

Norreportskolan, matsalen

Bellevue S

Västerportskolan, utanför aulan

Edvinshem N

Edvinshemskolan, matsalen

Edvinshem SÖ-Gjuteriet

Västerportskolan, matsalen

Egna hem-Solbacken SÖ

Österport, glasgången

Gamla Staden V

Österportskolan, matsalen

Gamla Staden Ö

Österportskolan, glasgången

Glemmingebro-Ingelstorp-Kåseberga

Glemmingebro medborgarhus

Hälsobacken

Backaskolan, matsalen

Köpingebro

Köpingebro skola, studierum

Löderup m.fl.

Löderups skola, matsalen

Nybrostrand-St Köpinge-Svenstorp

Köpingebro skola, matsalen

Solbacken N

Backaskolan, gymnastiksalen

St Herrestad-Hedeskoga-Bussjö

Hedeskoga församlingshem

Surbrunnen-Östra förstaden N

Huvudbiblioteket, Ystad

Svarte-Snårestad-Bjäresjö-Sjörup

Svarte skola, studiesal

Sövestad-Baldringe-Högestad-Skårby

Sövestad skola, matsalen

Västra Sjöstaden-Åkesholm

Edvinshemskolan, matsalen

Östra förstaden-S-Regementet-Sandskogen

Huvudbiblioteket, Ystad

Övrig information om vallokalerna finns på val.se och på valcentralen.val.se

 

Videor om röstning

Här kan du se filmer förtidsröstning, att förtidsrösta utomlands och hur det går till att rösta i vallokal på valdagen.

Rösta i förtid

 

Rösta på valdagen

 

Rösta utomlands

 

 

Publicerad 2021-05-25, Uppdaterad 2022-08-18