Val-2018-stor.jpg

Val 2018

Söndagen den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige (i Skåne regionfullmäktige).

Allmänna val i Sverige 

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landsting (region) och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år.

Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Foto: M Dahlstrand
I Ystads kommun är Valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens vallokaler och förtidsröstningslokaler.

Votering
Allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige äger rum den 9 september 2018.

Val till Europaparlamentet äger rum i maj/juni 2019.

För röstmottagare

Publicerad 2017-11-09