Omvandling av Surbrunnsvägen

Surbrunnsvägen rustas upp för att öka gatans attraktivitet och upplevelsen av att befinna sig mitt i Ystad. Säkerheten och tillgängligheten ska öka för de gående och cyklande och busstrafiken ska bli mer tillgänglig.

Gatan byggs om i fem etapper. För att underlätta för boende och verksamheter, men även av arbetsmiljöskäl, stängs trafiken i max två etapper av etapp 1-4 av samtidigt. Entréer utmed gångbana kommer att vara tillgängliga under hela byggtiden, även i etapper som är avstängda för trafik.

Ambitionen är att gångbanor och entréer ska vara framkomliga under hela byggtiden även om det givetvis kommer att förekomma en del störningar. Entreprenören VBA kommer att samordna, informera och skylta under arbetets gång.

Preliminära tider för trafikavstängning är:

  • Etapp 1: Från vecka 46 till 2021-07-12
  • Etapp 2: 2021-02-22 till 2021-09-038
  • Etapp 3: 2021-07-12 till 2021-10-18
  • Etapp 4: 2021-09-03 till 2022-04-30
  • Etapp 5: 2021-01-20 till 2021-04-27
Publicerad 2021-12-09, Uppdaterad 2023-06-05

4-veckorsplan

Klicka på bilden för förstoring.

Skärmavbild 2022-02-14 kl. 09.30.32

 

Senmedeltida hus och gator i Surbrunnsvägen

Arkeologisk utgrävning Surbrunnsvägen 1

Informationsbrev till boende och verksamheter

Informationsbrev till boende