Viktigt meddelande till allmänheten - VMA

VMA sändare

Signalen betyder att du ska: 

  • Gå inomhus
  • Stänga dörrar och fönster
  • Lyssna på radio och TV

Vid allvarlig olyckshändelse som t ex utsläpp av giftiga gaser eller brännbara vätskor eller spridning av giftiga gaser från bränder där allmänheten behöver varnas och informeras, kan signalen "viktigt meddelande" ges över systemet för utomhusvarning.

Signalen består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders mellanrum. Signalen avges under minst 2 minuter.


Meddelande i TV, radio och via telefon 

Varningsmeddelande, kan begäras av räddningsledare, innehåller akut information och ska sändas vid omedelbar fara för liv, då skador uppstått på liv eller egendom eller då risken för omedelbar skada är överhängande.

Meddelandet har förtur och sändningsledaren bryter pågående sändning i radio eller TV för detta meddelande. Sedan den 1 september finns även möjlighet att sända information via det fasta telefonnätet. Så småningom kommer denna funktion även gäller mobiltelefoner.

Informationsmeddelande, kan begäras av kommunal krisledning, sänds för att förebygga och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Meddalandet sänds så fort som det är möjligt, men utan att bryta pågående sändning.

Stanna upp och lyssna på signalen den första måndagen i varje kvartal kl 15.00. Då är det bara ett test. Nästa gång kan den rädda ditt liv, så kom ihåg vad den betyder.

Publicerad 2020-05-21, Uppdaterad 2022-04-13