113 13 - nummer vid olyckor och kriser

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer.

Dit kan man ringa om man vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna information på 113 13.

113 13 - nytt nr för info vid olycka eller kris

 

Läs mer på www.sosalarm.se/113-13

Ladda ner affisch i A3-format


Ring alltid 112 i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö.

112          Nödnummer vid fara för liv, egendom eller miljö
1177        Sjukvårdsrådgivning
114 14     Polisens nummer vid icke akuta händelser
113 13     Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

Publicerad 2020-03-11, Uppdaterad 2021-11-25